Werkwijze

Onze werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten, een intern begeleider en een orthopedagoog. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Onze lesstof is vergelijkbaar met die van het reguliere onderwijs. Wij geven wettelijk verplichte vakken. Daar waar nodig stemmen wij het lesaanbod af op de behoefte van de leerling. Taalverwerving in het Nederlands, spraakontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Wij bieden Nederlands met Gebaren (NmG) aan in de groepen van de onderbouw waar dit nodig is voor de leerlingen. NmG ondersteunt met gebaren de gesproken taal. Ook spelen en het aanleren van sociale vaardigheden vinden wij belangrijk. Wij zien spelen als een manier om te ontwikkelen en te leren. Het bevordert het leren en de taalontwikkeling en stimuleert het denken.

Voor slechthorende leerlingen maakt onze school gebruik van audiologische soloapparatuur. Deze apparatuur versterkt de spraak van de leerkracht. Wij gebruiken deze apparatuur ook voor leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen. Onze logopedisten adviseren welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Bij twijfel aan het gehoor wordt de leerling verwezen naar het audiologisch centrum voor een gehoortest.

Logopedie maakt deel uit van ons onderwijsaanbod. De begeleiding bestaat uit:

  • onderzoek, observatie en diagnostiek
  • mondelinge taallessen en workshops in de bovenbouw
  • individuele behandeling
  • leerkrachtbegeleiding
  • ouderbegeleiding¬†(bijvoorbeeld door middel van de Hanencursus)

Wilt u meer weten over groepsindeling, leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief, leerlijnen, methodieken en methoden, logopedie, onderwijsarrangementen of de overgang naar een andere school? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.