Methodieken en methoden

Methodieken en methoden

Hier staan alle methodieken beschreven die wij gebruiken op onze school.

Nederlandse taal

Taalontwikkeling

 • Methode “Veilig Leren Lezen”
 • Methode “Staal Taal”
 • Uitgangspunten van de RMM = Reflecterende Moedertaal Methodiek & VAT- principes = Volgen – Aanpassen – Toepassen

 

Woordenschat

 • Methode ‘Met Woorden in de Weer’

 

Lezen – Aanvankelijk lezen

 • Methode “Veilig Leren Lezen”
 • Individueel lezen: bibliotheekboeken
 • Methode Voortgezet lezenMethode “Estafette”

 

Begrijpend en studerend lezen

 • Methode “Nieuwsbegrip”
 • Methode “Staal”

 

Schrijven

 • Methode “Pennenstreken”

 

Spelling

 • Methode “Veilig Leren Lezen”
 • Methode “Staal Spelling”

Rekenen en wiskunde

 • Bronnenboek “Spelend rekenen”
 • Methode  “Wereld in Getallen” in combinatie met  “Met sprongen vooruit”
 • Het remediërende programma van “Maatwerk”

Wereldoriëntatie

 • Methode “Faqta”

Wetenschap en burgerschap

 • Methode: “Faqta”

Muziek

 • Methode: 123 zing en Faqta

Verkeer

 • Methode Let’s Go

Expressie-activiteiten

 • Te onderscheiden zijn: tekenen, textiele werkvormen, handenarbeid, muzische en dramatische vorming.
 • Methode “Laat maar zien”
 • Deelname cultureel-menu gemeente Bergen op Zoom

Tekenen

 • Methode ‘’Laat maar zien’’

Bevordering Sociale redzaamheid

Dit komt in al onze lessen terug. Daarnaast geven wij sociale vaardigheidstrainingen in de groepen waar dit nodig is:

 

 • Kwink

Engelse taal

 • Groove me