Logopedie

Logopedie

De logopedist begeleidt leerlingen op het gebied van spraak, taal en communicatie. Alle leerlingen op Auris Montaal volgen logopedie, individueel of klassikaal. De logopedist is regelmatig aanwezig in de klas en begeleidt de leerlingen ook individueel, in tweetallen of in kleine groepjes. We gebruiken veel beeldmateriaal in de klas, zoals tekeningen, afbeeldingen en foto’s.

Begeleiding van leerlingen met problemen in de sensorische informatieverwerking

Onze zintuigen geven ons informatie over ons eigen lichaam en de omgeving. Zo zetten we onze ogen in om te zien en zetten we ons gehoor in om geluiden op te vangen. De hersenen verwerken deze informatie en zetten het om in reacties. Soms hebben de hersenen problemen de informatie te verwerken. Dat kan gevolgen hebben voor het leren, het gedrag en de taalontwikkeling. De logopedisten binnen Auris Montaal hebben de juiste kennis om leerlingen met deze problemen te begeleiden.

 

Handige links

 

Begeleiding van slechthorende leerlingen

Leerlingen die slechthorend zijn krijgen extra aandacht bij hoortraining, hoorapparatuur en spraak. De logopedist geeft ook begeleiding aan leerkrachten, onderwijsassistenten en hun ouders. Ook overlegt de logopedist met het Audiologisch Centrum (AC).

Oudercursus Praten doe je met z'n tweeën

De cursus “Praten doe je met zijn tweeën” is een stap-voor-stap cursus om de communicatieve vaardigheden van uw kind te verbeteren. Ook worden er handvatten voor het dagelijkse leven gegeven om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. De cursus is geschikt voor ouders van leerlingen in de kleuterbouw. Deze cursus wordt gegeven door 2 Hanen gecertificeerde logopedisten. De oudercursus bestaat uit 7 avondbijeenkomsten en 4 huisbezoeken.

 

Ouders hebben deze cursus met veel plezier gevolgd. Zij brengen in de praktijk wat ze geleerd hebben. Indien u informatie over de oudercursus wenst, kunt u contact opnemen met de leerkracht, met  de behandelend logopedist van uw kind of met de cursusleiders Mariëlle Visser (m.visser1@auris.nl) en Patricia Quicken (p.quicken@auris.nl).

 

Hieronder vindt u het ervaringsverhaal van een ouder die de cursus heeft gevolgd: