Raden en vertrouwenspersonen

Coördinator veiligheid en aanspreekpersoon pesten

Op Auris Montaal is een veligheidscoördinator (Aukje van Belkum) en een aanspreekpersoon pesten (Judith Akkermans) aanwezig. Ze zijn bereikbaar via het algemene nummer van de school.

Medezeggenschapsraad

Deze Auris-brede raad (MR) stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor héél Auris Onderwijs geldt. In deze MR zijn vijf zetels voor ouders en vijf zetels voor medewerkers.

Voor de ouderzetels wordt één ouder gekozen door en uit de ouders van leerlingen met begeleiding (ambulante dienstverlening) van de instelling. De MR vergadert meerdere keren per jaar en overlegt met de Raad van Bestuur.

Deelraad

De Deelraad is een regionale raad. Zij stemt in of adviseert over de plannen en het beleid van de regio waar de school of ambulante dienst onderdeel van is ghostwriter. Vanuit elke locatie kan één ouder worden gekozen. Voor één van de ouderzetels wordt één ouder gekozen door en uit de ouders van leerlingen met begeleiding (ambulante dienstverlening) van de instelling. De medewerkers hebben een aanstelling op regioniveau en kunnen zich verkiesbaar stellen. De Deelraad vergadert meerdere keren per jaar met elkaar en overlegt met de regiodirectie.

Leerlingenraad

Stukje leerlingenraad voor op de website.

Op Auris Montaal hebben wij een leerlingenraad. Vanaf groep 4 tot en met groep 8 neemt 1 leerling (bij uitzondering 2, omdat ze elkaar dan mogelijk kunnen versterken) per klas deel aan de leerlingenraad. Elk schooljaar worden er andere leerlingen uitgekozen om aan de leerlingenraad deel te nemen. De begeleiding wordt gedaan door 2 onderwijsassistenten. De leerlingenraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar.
Alle leerlingen op Auris Montaal hebben de mogelijkheid om mee te denken mee over de inrichting van de school, het organiseren van feesten, andere bijeenkomsten en zelf bedachte ideeën. Dit doen zij door een briefje te schrijven aan de leerlingenraad en deze in de zelfgemaakte brievenbus van de leerlingenraad te stoppen.
De leerlingenraad nemen deze briefjes mee in de vergaderingen, nemen besluiten en bedenken zelf ook ideeën zoals dat er dit schooljaar bijvoorbeeld een ‘Poets challenge’ wordt gehouden en houden zij met vieringen een kleurwedstrijd waar zij samen een winnaar/winnares uit kiezen.
Daarnaast werken zij hard aan naamsbekendheid binnen de school en maken we gezamenlijk momenteel 2x per jaar een schoolkrant.