Raden en vertrouwenspersonen

Coördinator veiligheid en aanspreekpersoon pesten

Op Auris Montaal is een veligheidscoördinator (Aukje van Belkum) en een aanspreekpersoon pesten (Judith Akkermans) aanwezig. Ze zijn bereikbaar via het algemene nummer van de school.

Medezeggenschapsraad

Deze Auris-brede raad (MR) stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor héél Auris Onderwijs geldt. In deze MR zijn vijf zetels voor ouders en vijf zetels voor medewerkers.

Voor de ouderzetels wordt één ouder gekozen door en uit de ouders van leerlingen met begeleiding (ambulante dienstverlening) van de instelling. De MR vergadert meerdere keren per jaar en overlegt met de Raad van Bestuur.

Deelraad

De Deelraad is een regionale raad. Zij stemt in of adviseert over de plannen en het beleid van de regio waar de school of ambulante dienst onderdeel van is. Vanuit elke locatie kan één ouder worden gekozen. Voor één van de ouderzetels wordt één ouder gekozen door en uit de ouders van leerlingen met begeleiding (ambulante dienstverlening) van de instelling. De medewerkers hebben een aanstelling op regioniveau en kunnen zich verkiesbaar stellen. De Deelraad vergadert meerdere keren per jaar met elkaar en overlegt met de regiodirectie.

Leerlingenraad

Eerder hebben we op Auris Montaal een leerlingraad gehad. Er zijn plannen om in schoolaar 2021-2022 weer een leerlingraad op te richten.