Auris Montaal Aurislogo

Onze school

Auris Montaal is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Ook verzorgen wij onderwijs aan slechthorende leerlingen. Leerlingen met een intensief cluster 2-arrangement zijn welkom op onze school. Ook hun ouders zijn welkom.

In augustus 2014 is Montaal geopend in Bergen op Zoom. Dit is een nevenvestiging van De Spreekhoorn in samenwerking met De Koninklijke Auris Groep. Leerlingen uit groep 1 t/m 6 van De Spreekhoorn uit Breda die in de regio van Bergen op Zoom wonen zullen op deze locatie onderwijs krijgen. Leerlingen uit groep 1 t/m 6 van Auris De Kring in Goes die in de omgeving van Bergen op Zoom wonen volgen ook onderwijs op deze locatie. Komend schooljaar 2015-2016 zal de school uitgebreid gaan worden met groep 7 en in het schooljaar 2016-2017 zal er ook een groep 8 aanwezig zijn. Zo bieden we onderwijs aan leerlingen niet te ver van huis. Vanaf 1 augustus 2015 valt Montaal onder de stichting Koninklijke Auris Groep. 

Lees hier meer over Auris Montaal

 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten. 

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. De leerlingen leren de juiste leerstof die nodig is en die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris Montaal gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.