Auris Montaal Aurislogo

Naschoolse behandelgroep STAP

Auris biedt na schooltijd hulp aan leerlingen met een gehoorbeperking of taalontwikkelingsstoornis. Doordat de leerling moeite heeft met taal, kan het bijvoorbeeld onzeker worden. Ook kan de leerling het lastig vinden om vriendjes te maken en samen te spelen. Dan is het fijn als er na schooltijd een veilige omgeving is om dat te oefenen.

De naschoolse behandelgroep van Auris heet STAP. De behandelgroepen zijn gevestigd in het gebouw van Auris Montaal in Bergen op Zoom. Ze zijn bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Natuurlijk wordt er eerst goed gekeken of uw kind in deze groep past. En Auris wil weten hoe het op school en thuis met uw kind gaat. Een goede samenwerking tussen ouders, de leerkracht op school en STAP is heel belangrijk voor uw kind.

De leerlingen komen drie dagen in de week na schooltijd bij ons. Aan het eind van de dag eten we samen met de leerlingen de avondmaaltijd. Om 18.30 uur gaat iedereen weer naar huis. Het vervoer naar huis wordt in overleg geregeld.

 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten. 

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. De leerlingen leren de juiste leerstof die nodig is en die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris Montaal gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.