Auris Montaal Aurislogo

Contact


Populierlaan 11
4621 CH Bergen op Zoom
(0164) 745 050
info@montaal.nl 

Deel deze pagina


Stel een vraag

Management

Marcel Provoost

Regiodirecteur 

Annemieke Kruse

Teamleider Auris Montaal
Veiligheidscoördinator

Vakleerkrachten

 

Aukje van Belkum

Vakleerkracht gymnastiek (ma t/m do) 
 

Interne begeleiding

   

Ilse Cloïn

Orthopedagoog
Aanspreekpunt pesten
Vertrouwenspersoon leerlingen

Judith Akkermans

Intern begeleider 
Aanspreekpunt pesten

Mariette de Klerk

Krachttrainer 

Logopedisten

     

Petra van Es

Maartje Kloth

Patricia Quicken

   

Fleur de Rover

Sandra Thomas

Evelien Verbraak-Mertens

 

 

Carleen van Willegen

Ambulant begeleiders

Annemieke Coertjens 

Christine Breedveld

Laurien Hermsen

Peter Strating

Ilse Cloïn

Moniek Prins

Ria Kooiman

Daphne Vreeke

Dorine Lunenburg

Bjorn Simmerink

Anja Adriaanse

Ann van Hilst

Hennie Sheilds

Susanne Baan

Leonie Beenhakker

Peter van Gurp

 

Administratie en conciërge

   

Arina de Kraa

Administratief medewerker 

Jos Jacobs

Conciërge
 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten. 

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. De leerlingen leren de juiste leerstof die nodig is en die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris Montaal gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.